วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ Internet Protocol Vertion6

Internet Protocol Vertion6 ย่อมาจาก
ก. IPV6
ข. IPS6
ค. IPT6
ง. IPI6

2. ช่วงปลายปี 1992 มีการยื่นข้อเสนอในการพัฒนาโพรโตคอลทั้งหมดกี่ฉบับ
ก. 1 ฉบับ
ข.2 ฉบับ
ค. 3 ฉบับ
ง.4 ฉบับ
3. จากข้อที่ 4 อะไรที่ไม่ใช่ข้อเสนอในการพัฒนาโพรโตคอล
ก. CNAT
ข. IP Encaps
ค.Nimrods
ง. Simple CLNP
4.เดือนธันวาคมปี 1992 มีการส่งข้อเสนอเพิ่มอีกกี่ฉบับ
ก. 3 ฉบับ
ข. 4 ฉบับ
ค. 5 ฉบับ
ง. 6 ฉบับ
5. IPv6 ประกอบด้วยเลขฐานสองจำนวนกี่บิต
ก. 126 บิต
ข. 127 บิต
ค.128 บิต
ง .129 บิต
6.โครงการ IPng Area จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก.ปี 1994
ข.ปี 1995
ค. ปี 1996
ง. ปี 1997
7. IP Address ย่อมาจากอะไร
ก .Internet Protocol Address
ข . Network Information
ค . Address Version
ง . real-time service
8 .การปรับจาก IPv4 เป็น IPv6 จะทำเสร็จสมบูรณ์ในราวๆ ปีใด
ก .ปี 2008
ข .ปี 2009
ค . ปี2010
ง . ปี2011
9 .ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของ IPv6 ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมากจาก IPv4 ก . ขยายขนาด Address ขึ้นเป็น 128 บิต สามารถรองรับการใช้งาน IP Address ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้
ข. เพิ่มขีดความสามารถในการเลือกเส้นทางและสนับสนุน Mobile Host

ค. สนับสนุนการทำงานแบบเวลาจริง (real-time service)
ง. พัฒนาโครงร่างของระบบ Firewall สำหรับ IPng
10 .ความแตกต่างระหว่าง IPv6 และ IPv4 มีอยู่กี่ส่วน
ก . 5 ส่วน
ข . 6 ส่วน
ค . 7 ส่วน
ง. 8 ส่วน
11 . เทคนิคการทำงานร่วมกันระหว่าง IPv4 และ IPv6 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก .2 ประเภท
ข .3 ประเภท
ค .4 ประเภท
ง . 5 ประเภท

12. ความแตกต่างของจำนวน ไอพีแอดเดรส มีมากถึงกี่เท่า
ก. 296 เท่า
ข. 297 เท่า
ค. 298 เท่า
ง. 299 เท่า

13. Internet Protocal version 6 (IPv6) บางครั้งเรียกว่าอะไร
ก. Next Generation
ข. IPng
ค. Next Generation Internet Protocol
ง. ข และ ค ถูก
14.หมายเลขไอพีแอดเดรสบนมาตรฐานของอินเตอร์เน็ตโพรโตคอลคืออะไร
ก. Internet Protocol version 4 (IPv4)
ข .Protocol
ค. version 4
ง.ถูกทุกข้อ
15.ส่วนประกอบสำคัญของอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลคืออะไร
ก. IP address
ข.ไอพีแอดเดรส
ค. หมายเลขอินเทอร์เน็ตแอดเดรส
ง. ถูกทุกข้อ
16.เทคโนโลยีต่างๆ ในอนาคตจะมีการพัฒนาอะไร
ก. Internet Protocal version 6
ข.IP Address
ค. Network Information
ง. Address Version
17.โดยทั่วไป IP Address มีกี่ลักษณะ
ก.1 ลักษณะ
ข.2 ลักษณะ
ค.3 ลักษณะ
ง.4 ลักษณะ
18. Internet Assigned Numbers Authorityตัวย่อคือ
ก .IPv6
ข. IETF
ค. IESG
ง.IANA
19.เอกสาร RFC1752 ชุดนี้ได้ถูกยอมรับและดำเนินการต่อโดยคณะทำงานภายใต้ชื่อว่าอะไร
ก. Simple Internet Protocol Plus
ข. Internet Assigned Numbers Authority
ค. Internet Engineering Steering Group
ง. Internet Protocol Address
20. IETF ใช้เวลากว่าสามปีในการพัฒนาจนได้โพรโตคอลอะไร
ก. Internet Protocol Address
ข. IP Next Generation
ค. Internet Assigned Numbers Authority
ง.ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น: