วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

*ออกแบบ optical fiber digital communication ที่มี่การส่งข้อมูล 30 mbit/s ระยะทาง 45 km
1.perfomance ไม่ระบุ
2.BL =30*45=1350
3.เลือกoptical source เลือกแบบ LED power ที่ -15 dbm
4.เลือกoptical fiber เลือก graded index Multimode
เพราะ รองรับ BL ได้และมี่แบนวิท ที่ 15 GHz/Km
5.เลือกoptical detector เลือก PIN-FET Semsitinty -60dm
เพราะ ราค่าประยัด
6.Lmax=Po-Por
แท่นค่า (-15)-(60)=45
7.Lf=Lmax-(Lc+ls+pm)
Lc=0.50,Ls=2dm,Pm=7db
แท่นค่า Lf =45-(0.5+2+7)=35.5
8.Dmax = Lf/Lfmax 35.5/1=35.5
แท่นค่า 35.5km
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
*ออกแบบ optical fiber digital communication ที่มี่การส่งข้อมูล 50 mbit/s ระยะทาง 100 km
1.perfomance ไม่ระบุ
2.BL =50*100=5000
3.เลือกoptical source เลือกแบบ LED power ที่ -10 dbm
4.เลือกoptical fiber เลือก graded index Multimode
เพราะ รองรับ BL ได้และมี่แบนวิท ที่ 15 GHz/Km
5.เลือกoptical detector เลือก PIN-FET Semsitinty -40dm
เพราะ ราค่าประยัด
6.Lmax=Po-Por
แท่นค่า (-10)-(40)=30
7.Lf=Lmax-(Lc+ls+pm)
Lc=0.50,Ls=2dm,Pm=7db
แท่นค่า Lf =30-(0.5+2+6)=21.5
8.Dmax = Lf/Lfmax 21.5/1=21.5
แท่นค่า 21.5km

ไม่มีความคิดเห็น: