วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

1.สมมติว่าคุณต้องการนำ Network Address 168.108.0.0 มาแบ่งซอยย่อยออกเป็น 5 Subnet Address โดยแต่ละ Subnet มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 100-150 เครื่อง- จงหาจำนวนบิตที่จะต้องยืมจาก Host Address โดยใช้สูตร 2^x - 2>=n------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย . สูตร 2^x - 2>=n= 2^x-2>=5= 2^13>=150= 8192>=150 ก็แสดงว่า Host Address 13 บิต เพียงพอกับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการใช้
2. จงหาค่าของ Subnet Maskให้เขียน Defualt Subnet Mask ให้อยู่ในเลขฐานสอง ในที่นี้ 168.108.0.0 ในในคลาส B ดังนั้น Subnet Mask คือ 255.255.0.0 เมื่อเขียนเป็นเลขฐานสองจะได้เท่ากับ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย. 11111111.11111111.00000000.00000000
3.จากโจทย์ข้อ 2 เมื่อยืม Host Address มา 3 บิตจะได้----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย. 11111111.11111111.11100000.000000004.TCP/IP เป็นกลุ่มของ Protocol ที่ประกอบกันเป็นชุดใช้งาน โดยมีคำเต็มว่าอะไร--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย. Transmission Control, Protocol/Internet Protocol
5.จงบอกข้อดีของฮับ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย. 1.ใช้งานง่าย2.ราคาถูก
6.จงบอกข้อเสียของฮับ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย 1.เนื่องจากการใช้บัสร่วมกัน เมื่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวต้องการส่งข้อมูลพร้อมกันอาจทำให้เกิดปัญหาการชนกัน (collision) ของข้อมูลได้ ทำให้ ต้องมีการส่งใหม่ และทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลง โดยเฉพาะเครือข่ายที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เป็นจำนวนมาก2.ความปลอดภัยต่ำ เนื่องจากเราสามารถดักจับเอาข้อมูลที่ส่งไปยังเครื่องต่างๆ ในเครือข่ายมาวิเคราะห์ได้
7.หมายเลข IP ในช่วง 158.108.100.0-158.108.100.255 นี้ถ้าเราตัดเอาเฉพาะ 26 บิตแรกมาพิจารณา (โดยเติม 0 แทนอีก 6 บิตที่เหลือ) เราจะได้หมายเลขที่แตกต่างกัน 4 หมายเลข คือ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย .158.108.100.0 (10011110011011000110010000000000). 158.108.100.64 (10011110011011000110010001000000).158.108.100.128 (10011110011011000110010010000000).158.108.100.192 (10011110011011000110010011000000)
8. กรณีที่ว่า สมมติได้ IP คลาส C มา สมมติอีกว่าอยู่ในช่วง 200.10.20.0-200.10.20.255 (สำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับ 1 คลาส C จะมี 256 หมายเลข IP) แล้วต้องการแบ่งเป็น 8 กลุ่มย่อยเท่าๆ กัน เราจะได้กลุ่มละ 32 หมายเลขซึ่งต้องใช้ 5 บิตในการแทน ในกรณีนี้ network address ก็จะมี 27 บิต และ subnet mask ก็จะเป็น 255.255.255.224 แต่ละกลุ่มมี network address ดังนี้---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เฉลย.200.10.20.0.200.10.20.32.200.10.20.64.200.10.20.96.200.10.20.128.200.10.20.160.200.10.20.192.200.10.20.224
9.จงบอกข้อดีของสวิตช์------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย 1.ประสิทธิภาพสูง ไม่มีการใช้บัสร่วมกัน นอกจากนี้ในสวิตช์อาจจะมีบัฟเฟอร์เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีที่อุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเดียวกันพร้อมๆ กันด้วย2.ความปลอดภัยสูงกว่าฮับ การดักจับข้อมูลทำได้ยาก
10 . จงบอกข้อเสียของสวิตช์----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลย1.ราคาแพง2.เมื่อนำอุปกรณ์ใหม่ต่อเข้ากับสวิตช์ ในบางกรณีเราจะยังไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ตัวใหม่นั้นได้ จนกว่าสวิตช์จะเรียนรู้ว่าหมายเลข MAC ของอุปกรณ์ตัวนั้นคืออะไร (รายละเอียดศึกษาได้จากหนังสือด้านระบบเครือข่ายทั่วๆ ไป หัวข้อ ARP แต่สวิตช์สามารถเรียนรู้หมายเลข MAC ได้จากหลายทาง ARP ก็เป็นหนึ่งในนั้น) การเรียนรู้หมายเลข MAC นี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นานนัก ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ตัวนั้นจะเริ่มส่งข้อมูลออกมาเมื่อใด (สวิตช์จะจำหมายเลข MAC จากpacket

ไม่มีความคิดเห็น: