วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การเข้าสายLAN
การเข้าสาย LAN การเข้าหัวสาย UTP นั้นมีอยู่สองมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้คือ TIA/EIA 568A และ 568B ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียงลำดับสายจะแสดงดังตารางและรูปด้านล่างPIN # Signal TIA/EIA 568A TIA/EIA 568B

1 Transmit+ ขาวเขียว ขาวส้ม

2 Transmit+ เขียว ส้ม

3 Receive+ ขาวส้ม ขาวเขียว

4 N/A น้ำเงิน น้ำเงิน

5 N/A ขาวน้ำเงิน ขาวน้ำเงิน

6 Receive+ ส้ม เขียว

7 N/A ขาวน้ำตาล ขาวน้ำตาล

8 N/A น้ำตาล น้ำตาลสาย UTP และหัวเชื่อมต่อแบบ RJ-45

การทำสายแพทช์คอร์ดหรือสายที่เชื่อมระหว่างฮับกับคอมพิวเตอร์นั้น ปลายทางทั้งสองข้างจะต้องเข้าตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B ส่วนสายครอสโอเวอร์หรือสายที่เชื่อมระหว่างฮับกับฮับหรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นั้น ปลายสายด้านหนึ่งต้องเข้าแบบ TIA/EIA 568A ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งต้องเข้าแบบ TIA/EIA 568B

ไม่มีความคิดเห็น: