วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ข้อสอบแอสกี

1. แปรเลข 33 เป็นฐาน สอง
2. แปรเลข CD8 เป็นฐาน สอง
3. แปรเลข 0111 1101 เป็นฐาน สิบหก

ไม่มีความคิดเห็น: