วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

1. หน้าที่ของ Subnet Mask คืออะไร?
...............................................................................................................................................................................................................................................................

เฉลย: คือ จะช่วยแยกแยะว่าส่วนใดภายใยหมายเลข IP Address เป็น Network Address และส่วนใดเป็น Host
Address ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรากำหนด IP Address เราจะต้องกำหนด Subnet Mask ไปด้วยทุกครั้ง

2. Subneting ทำงรานอย่างไร?
...............................................................................................................................................................................................................................................................

เฉลย: การทำ Sunnetting เป็นการนำเอา Network Address ที่มีอยู่มาซอยย่อยออกเป็นหลายๆ Subnet Addressง โดยให้จำนวนของ Subnet Address มากกว่าหรือว่าเท่ากับจำนวนเน็ตเวิร์กเซกเมนต์ที่มีอยู่

3. Mark 6 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 6 = 64 - 2 = 62 Subnet

4. Mark 3 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 3 = 8 - 2 = 6 Subnet

5. Mark 7 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 7 = 128 - 2 = 126 Subnet

6. Mark 8 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 8 = 256 - 2 = 254 Subnet

7. Mark 9 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 9 = 512 – 2 = 510 Subnet

8. Mark 10 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 10 = 1,024 – 2 = 1022 Subnet

9. Mark 11 bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 11 = 2,048 – 2 = 2046 Subnet

10. Mark 12 Bit ได้ Class A ได้กี่ Subnet
= 2 ^ 12 = 4,096 – 2 = 4094 Subnet

1. เขียบเลข IP Address 168.108.2.1 เป็น เลขฐานสอง

ก. 10100000.01101100.00000010.00000001
ข. 10101000.01100100.00000010.00000001
ค. 10101000.01101100.00000010.00000001
ง. 10101000.01101000.00000010.00000001
ตอบ 11111111.11111111.00000000.00000000

2. เขียบเลข Subnet Mask 255.255.0.0 เป็น เลขฐานสอง

ก. 11111111.11111111.00000000.00000000
ข. 11001111.11111111.00000000.00000000
ค. 11111111.10011111.00000000.00000000
ง. 11111111.11111110.00000000.00000000
ตอบ 11111111.11111111.00000000.00000000

3. หาจำนวนบิตที่จะต้องยืมจาก Host Address โดยใช้สูตร 2^x - 2>=n
2^x-2>=6

ก. 2 บิต
ข. 3 บิต
ค. 4 บิต
ง. 5 บิต
ตอบ 3 บิต

4. Mask 2 Bit Class C หมายเลข Subnet Mask?

ก. 225.252.225.192
ข. 255.255.255.252
ค. 255.192.0.0
ง. 255.255.255.190
ตอบ 255.255.255.192

5. 255.255.128.0 Class B Host?

ก. 16386
ข. 16384
ค. 16382
ง. 16380
ตอบ 16382

6. Mask 7 Bit ของ Class B มีหมายเลข Subnet Mask คืออะไร
ก.255.255.255.255
ข. 255.254.0.0
ค. 255.255.0.0
ง. 255.255.250.0
ตอบ 255.255.0.0

7. Subnet Mask 255.192.0.0 อยู่ใน Class?

ก. Class b
ข. Class C
ค. Class A
ง. Class A and Class C
ตอบ Class A

8. Mask 6 Bit Class B หมายเลข Host?

ก. 2 ^ 9 = 512 – 2 = 510
ข. 2 ^ 18 = 262144 - 2 = 262142
ค. 2 ^ 17 = 131072 – 2 = 131070
ง. 2 ^ 18 = 131072 – 2 = 131070
ตอบ 2 ^ 18 = 262144 – 2 = 262142

9. Mask 2 Bit Class B เลขฐาน 16 คือ

ก.11111111.11000000.00000000.00000000
ข.1111111.11111111.00000000.00000000
ค.11111111.00000000.00000000.00000000
ง. 11111111 .11111111.11111111.11111111
ตอบ a.11111111.11111111.00000000.00000000

10. Mask 5 Bit ของ Class A ได้กี่ Subnet

ก. 2 ^ 2 = 4 – 2 = 2
ข. 2 ^ 3 = 8 – 2 = 6
ค. 2 ^ 4 = 32 – 2 = 30
ง. 2 ^ 5 = 64 – 2 = 62
ตอบ 2 ^ 5 = 64 – 2 = 62

1 ความคิดเห็น:

Sukson Suworapong กล่าวว่า...

อยู่กันคนละสับเน็ต แล้วมันอยู่วงแลนเดียวกันป่าวครับ
Ping เจอกานป่าวครับ